OSB Çatı Kaplama

Osb Çatı Kaplama

OSB, Yönlendirilmiş Yongalevha” veya “Pilaka Levha” anlamına gelmektedir. Osb, Yüksek Mukavemetli Neme, Rutubete Dayanıklı Yapı ve Mobilyada kullanılan bir Levha’dır.

Yüksek yük taşıma kabiliyeti, ortam koşullarına bağlı olarak, boyut ve şeklinde değişiklik olmaması ve temiz bitişlerin etkileyici görünümü Osb levhayı inşaat endüstrisinde ve dekoratif amaçlı kullanımlarda ideal bir ahşap malzeme yapıdır.

Osb alternatif malzemelere göre ekonomik olması, kullanım kolaylığı, hızlı uygulama yapılması, stoklama ve nakliye kolaylığı sebebiyle yapı sektörünün alternatif malzemelere kıyasla en çok tercih edilen ürünü olmuştur.
Günümüzde Osb en çok yapı sektöründe kullanılmaktadır. Yapıların çevre emniyetinin alınmasında, Ara bölme duvarlarda. Asma kat yapımında, Zemin yükseltilmesi veya düzeltilmesinde, Çatı kaplamasında osb kullanımı en çok tercih edilen yerlerdir.

Osb (oriented strand board-yönlendirilmiş yonga plaka), uzun çam yongalarından üretilmiş üç katmanlı bir plakadır. Dış iki katmandaki yongalar, plakanın uzun kenarı boyunca, ortadaki katmanda ise, buna dik yönde yer alır. Yine Türkiye koşullarına uygun olarak, yongalar birbirlerine, gereğinden fazla miktarlarda sentetik bir reçine ile bağlanmıştır.

OSB uygulamalarının özellikleri çeşitlerine ve ihtiyaca göre değişir;
Osb-2 yüklenebilir, kuru ortamlara uygun,
Osb-3 yüklenebilir, nemli ortamlara uygun,
Osb-4 de ağır yük taşıma kapasiteli ve neme dayanıklı malzemelerdir.

OSB uygulamaları duvar ve ara bölmelerde,beton kalıbı olarak, ahşap merdiven yapımında, çatılarda, kiremit veya shingle altında, yükseltilmiş döşeme ve dekoratif tavan yapımında, dayanıklı paket, ambalaj ve sandık yapımında, mobilya endüstrisinde ve daha bir çok alanda sıkça tercih edilir.

Osb, panellerdeki nemlilik bulunduğu yere göre şöyle değişir;

  • Merkezi sistemde yapılan yapılarda, panellerindeki nemlilik %6-9,
  • Düzenli ısıtılmayan yapılarda, panellerindeki nemlilik %9-10,
  • Isıtılmayan yeni yapılarda, panellerdeki nemlilik %15-18,

Panelleri üretildiği zaman %8 nem içerir.

 

Ucuz OSB Çatı Kaplama

Ucuz yangın merdiveni ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
– 0216 335 55 61

yangın merdiveni ölçüleri

Yangın Merdiveni Ölçüleri

Yangın Merdiveni Ölçüleri

Öncelikle yangın merdiveninin gerçek ismi kaçış merdiveni'dir. Halk arasında kullanılan ismi yangın merdiveni'dir.

Yangın merdiveni ölçüleri şu maddelere uygun olmalıdır:

Madde 1- Yangın merdiveninin (kaçış merdiveninin) hiçbir malzemesinde yanıcı malzeme kullanılamaz. Bu bahsi geçen merdiven yangına en az 120 dakika dayanıklı olmalıdır. 90 dakika duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılmalıdır.

Madde 2- Kaçış merdiveninin bulunma sayısına bakacak olursa; aksi belirtilmediği takdirde 25 kişiden fazla topluluğun bulunduğu yüksek binalar ile 50 kişiden fazla topluluğun bulunduğu her yapı, her bina en az 2 çıkış bulundurmalıdır. Bu kişi sayısı 500 kişinin üstünde olur ise en az 3 çıkış bulundurulmalıdır. 1000 kişinin üzerinde olur ise de en az 4 çıkış bulundurulması zorunludur.

Madde 3- Kaçış merdiveni yapının dışında kalabilir. Ancak bununla ilgili uyulması gereken birtakım kurallar mevcut. Mesela; bir yapının veya binanın yüksekliği 21.50 metreden fazla ise yapı dışına açık merdiven yapılmasına izin verilmemektedir.

Madde 4- Kaçış merdiveni kurulacak yapının yüksekliği 30.50 metreden fazla, 51.50 metreden az ise bu tür binalarda farklı olarak 2 Kaçış merdiveni kurulması gerekmektedir.

Madde 5- Kaçış merdivenlerinde her bölüm üzerinde 17 basamaktan fazla olmayan ve 4 basamaktan az olmayan mesafelerle merdivenlerin dönemeç yerlerinde bulunan genişçe bölümler yapılmalıdır.

Madde 6- Kaçış merdivenlerinin yerden yüksekliği en az 210 cm olmalıdır.

Madde 7- Merdivenlerin bitimlerinde ve dönemeç yerlerinde kot farkının en fazla 3 metre olması gerekmektedir.

Madde 8- Bir kaçış merdiveninin basamağının yüksekliği 175 mm’den fazla ve basılan alanın genişliği 250 mm’den az olamamaktadır.

Madde 9- Yangın merdiveni olarak kullanılmakta olan merdivenlerde basamağın en dar basılan alanının genişliği evlerde 100 mm’den az, diğer yapılarda 125 mm’den az olmamalıdır.

Madde 10- Ayrıca Yangın merdiveninin her iki tarafında da duvar, set veya korkuluk bulunması zorunludur. Eğer genişliği 80 cm ya da daha az ise bu tür yangın merdiveni sadece bir korkuluk yeterlidir denilmektedir. Bir yangın merdiveni başladığı kattan bitiş katına kadar kesintisiz halde olmalıdır.

yangın merdiveni ölçüleri

Uygun Fiyata Yangın Merdiveni

Yangın merdiveni ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61

yangın merdiveni yönetmeliği

Yangın Merdiveni Yönetmeliği

Yangın Merdiveni Yönetmeliği
Bir yapıda kullanılan ortak merdivenlerden yangın ve diğer acil durumlar oluştuğunda kullanılabilecek özellikte olanlarına yangın merdiveni veya kaçış merdiveni denilmektedir. Yangın merdivenleri diğer kaçış yollarıyla bütünleşik durumda olan bir yapıdadır. Örneğin yangın merdivenleri koridorların sonunda bulunan yangın çıkış kapılarıyla birleşmiştir ve koridor çıkışının yangın merdiveniyle birleşimi zorunlu bir birliktelik oluşturmaktadır. Yangın merdivenlerinin yapımı yasalarla zorunlu kılınmış ve yangın merdiveni yönetmeliğine bağlı bazı kurallarla kurulmaktadır.

Yangın Merdiveni Yönetmeliği Acil Çıkış

1-) Yapılan bütün yapılarda en az 2 adet yangın çıkışı bulunması zorunludur.

2-) Kişi sayısı 500’ü geçen yapılarda en az 3, 1000 kişiyi geçen yapılarda ise en az 4 yangın çıkışı bulunmak zorundadır.

3-) Yangın merdiveni kapılarının birbirinden olabildiğince uzak olması gerekmektedir. Yağmurlama sistemi bulunmayan binada yangın merdivenleri arasındaki mesafe diyagonal mesafenin yarısından, yağmurlama sistemi bulunan binalarda ise diyagonal mesafenin 3de 1’inden az olmamalıdır.

4-) Binada yangın hangi bölümde çıkarsa çıksın binada bulunan herkesin yangından kurtulması için yangın merdiveni yönetmeliği gereği kaçış yolları ve yangın merdivenleri birbirine alternatif oluşturacak şekilde dizilmelidir.

5-) Yangın merdivenleri giriş kotundan çıkış kotuna kadar süreklilik göstererek insanların güvenli şekilde naklini gerçekleştirmelidir.

6-) Bodrum kar ve yüksek binalarda korunumlu bir güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenlerine ulaşılabilmelidir.

Yangın Merdiveni Yönetmeliği Kaçış Merdivenleri;

1-) Bir binada bulunan toplam kaçış merdivenlerinden en az yarsı doğrudan bina dışına açılmak zorundadır.

2-) Kaçış merdivenlerinin döşeme düzeylerinde 17 basamaktan çok olmamak ve 4 basamaktan az olmamak şartıyla sahanlıklar düzenlenebilir.

3-) Yangın merdivenini sahanlığı genişlik ve uzunluk olarak merdiven basamaklarının genişliğinden az olmamalıdır.

4-) Yangın (Kaçış) Merdivenlerinin basamakları kaymayı engelleyen malzemelerden yapımladır.

5-) Kaçış merdivenlerinin baş kurtarma mesafesi yangın merdiveni yönetmeliklerine göre basamak üzerinden itibaren 2,1 metre olmalıdır.

6-) Kaçış merdivenlerinde basamakların yükseklikleri 17,5 cm’den fazla olamaz.

7-) Kaçış merdivenlerinin basamaklarının genişliği 25 cm’den az olamaz. ( 25 cm sadece eski tip sıkışık ve bir katta oturan kişi sayısının 25’den az olduğu durumlarda geçerlidir.

8 -) Yangın merdivenlerinde basamakta bulunan kova hattı genişliği 12,5 cm’den az olmamalıdır. Sadece bazı eski konutlarda 10 cm’e kadar izin verilebilmektedir.

9-) Yangın merdivenlerinin bulundukları bölgelere yoğun çelik varlığından dolayı mekanik ve elektrik tesisat kurulumu yapılamaz.

Yangın Merdiveni Yönetmeliği Kaçış Rampaları;

1-) Yangın merdivenlerinin kova hattında konutlarda basamak genişliği 10 cm’den diğer yapılarda ise 12,5 cm’den az olmamalıdır.

2-) Kaçış rampaları bazı ayrıntılara göre yapıldığında yangın merdiveni olarak kullanılabilmektedir.

3-) Kaçış rampalarındaki eğim ’dan dik olmamalıdır.

4-) Bütün kaçış rampalarının başlangıç, bitiş ve ara düzlüklerinde sahanlıkların bulunması zorunludur.

5-) Kaçış rampaları yangın merdiveni yönetmeliğine uyumlu şekilde yangın merdivenleri gibi havalandırılmalıdır.

6-) Kaçış rampalarında kaymayı engelleyen kaplamalar kullanılmalıdır.

Uygun Fiyata Yangın Kapısı

Yangın kapısı ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61

yangın merdivenleri

Yangın Merdiveni

Yangın Merdivenleri

Günlük yaşantımız içerisinde bir çok nedenle gittiğimiz iş yerlerinde, konutlarda ve hatta sokaklarda dahi yangın merdivenleri karşımıza çıkmaktadır. Ulaşımımızı kolaylaştırmak için yapılmış merdivenlerin dışında bizim için can güvenliğimizi sağlayan merdiven yangın merdivenidir. Yasal zorunluluktan ve hayat kurtarmak adına yangın merdiveni tüm yapılarda olmalıdır. Ancak yangın merdivenleri dışında birçok merdiven türü de bulunmaktadır.

Merdiven öğelerinin her biri merdivenin bütünlüğünü ve dayanıklılığını desteklemek adına çok önemlidir.

Kiriş: Farklı şekil ve ölçülere sahip olsa da her merdivende olan ana elemandır. Merdivende basamaklar kirişlerle birbirilerine bağlanır.

Basamak: Merdivenlerde ayak basılan yerlerdir.

Parmaklıklar: Merdivenin yan kısımlarında olur ve merdiveni kullanırken düşmeleri engelleyici güvenlik için önemli öğedir.

Sahanlık: Kullanılan yeri ve amacına uygun olarak ölçüleri farklılık gösterebilen ve iniş çıkışlarda dinlenme maksadıyla yapılan basamaksız bölümlerdir.

Kullanım Amaçlarına Göre Merdiven Çeşitleri

Servis Merdivenleri: Her binada bulunmazlar. Sadece çeşitli hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan merdivenlerdir. Genel olarak otel ve alışveriş merkezi gibi yapılarda bulunurlar.

Genel Merdivenler: Genel ulaşımı sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla yapılmış olan merdivenlerdir.

Yangın Merdivenleri: Genelde yapıların dış kısmında bulunurlar. Yangın yada benzeri bir felaket anında bina içinden güvenli kaçışın sağlanması için yapılırlar. Yasal olarak da her yapıda bulunması zorunlu kılınmıştır.

Merdiven teknolojisi alanında çelik ve alaşımlardan yapılan merdivenler ve karma merdivenler ön planda tercih edilirler. Her çeşit merdivende basamak ölçüleri ve eğim açısı hesaplaması çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Basamak boyutları basıldığında rahatça normal bir insanın topuğu dışarıda kalmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Dik merdivenlerde bu pek mümkün olmadığından dolayı mecburen bu kolaylığı sağlamak amacıyla önü açık yani rıhtsız yapılır.

Eğimlerine Göre Merdiven Çeşitleri
Merdivenler açı olarak 20 ila 60 derece arasında yapılırlar. Bu eğim dilimi içerisinde yapılan merdivenler 4 ayrı gruba ayrılır.

Çok dik merdivenler (45-60 derece arası)
Dik merdivenler (36-45 derece arası)
Normal merdivenler (24-36 derece arası)
Yatık merdivenler (20-25 derece arası)

Ucuz Yangın Merdiveni

Ucuz yangın merdiveni ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61

sprinkler sistem

Sprinkler Sistem

Sprinkler Sistem
Otomatik yangın söndürme sistemleri, yangın çıkması durumunda yapının içine yerleştirilmiş olan sistemlerin kendiliğinden harekete geçerek yangını kontrol altına almak ve söndürmek amacıyla kullanılır. Otomatik olarak söndürülemeyecek büyük yangınlarda ilgili yardım ekipleri gelinceye kadar yangının kontrol altına alınmasında büyük bir önem taşır.

Sprinkler Sistem Çeşitleri

Sprinkler sistem 4 ayrı şekilde uygulanır. Hangi sistemin uygulanacağı, uygulanılacak olan yapının dizaynı, teknik özellikleri ve yangından etkilenme sınıfı gibi özellikleri gözetilerek ayırt edilir.

Kapalı mekanlarda yangın genel olarak belirli bir veya birkaç nesnenin yanmasıyla başlar. Yangının kontrol altına alınması için bu nesnenin yükselen ısısının yanma sıcaklığının altına düşürülmesi gerekmektedir. Otomatik yangın söndürme sistemlerindeki ana prensip yangının başladığı yerde kısa zamanda müdahale ederek, hangi yöntem uygulanmış ise o yöntem özelliği ile yangını kontrol altına almak hatta söndürmektir.

Otomatik yangın söndürme sistemleri 5 ayrı şekilde uygulanmaktadır.

Sulu Sprinkler Sistem
Bu sistem sadece bulunduğu yerde donma riski olmayan ve 95’’C yi geçmeyen geçmeyen mekanlarda uygulanabilir. Mekanda donma riski varsa şayet sistemin tüm elemanları antifriz yada elektirkli ısıtıcılı kablo ile korunma altına alınmalıdır.

Sulu sprinkler sistemleri tek bir sistem kolonu yada birleşik sistem kolonu olarak uygulanabilir.

Sulu sprinkler sistem de yangının sebep olduğu açığa çıkan ısı sistemin otomatik olarak açılmasını sağlar ve boruların içinde bulunan suyu o bölgede yağmurlama şeklinde boşaltmaya başlar.

Kuru Sprinkler Sistem
Bu sistem sadece 70’’C üzeri ve yada donma riskinin olduğu mekanlarda kullanılabilir. Kuru sprinkler sistemleri su yerine basınçlı hava yada dondurucu olarak bilinen nitrojen gazı ile çalışırlar. Yangın esnasında açığa çıkan ısı, sistemi otomatik olarak harekete geçirdiğinde boru içerisindeki basınç hızla düşecek ve boru şebekesi girişine yerleştirilen, basıncı kontrol etmeye yarayan valfin açılmasını sağlayacaktır. Valfin açılmasıyla borular suyla dolacak ve sprinklerden alevlerin üzerine yağmurlama şeklinde su boşaltımı yapılarak yangın kontrol altına alınacaktır.

Deluge Sprinkler Sistem
Bu sistem kuru ve sulu sprinkler sisteme çok benzer ancak yangın tehlike sınıfının daha yüksek olduğu ve bolca suya ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır. Otomatik yada manuel olarak kullanılabilir ve sistem aktif değilken borularda su bulunmaz. Deluge sprinkler sisteminde sprinkler sürekli olarak açıktır.Yangın esnasında ısıyı algılama sistemi vanayı açarak boruların suyla dolmasını sağlar.

Preaction Sprinkler Sistem
Çalışma prensibi bakımından Deluge Sprinkler Sisteme çok benzer ancak burada sprinkler açık değil, cam ampuller yada eriyebilen bir birleşme elemanları vasıtasıyla kapatılmıştırlar. Yangını algılayacak olan sistem aktif hale gelince ön valf açılarak tüm boru şebekesinin suyla dolmasını sağlar. Açığa çıkan ısının birleşme elemanını eritmesiyle yada cam ampulleri kırmasıyla açılan sprinklerden alevlerin üzerine su boşaltımı yapılarak yangın söndürülür yada kontrol altına alınır.

Hidrant Sistemleri
Bu sistem 5000 m² kullanımını geçen fabrikalarda bina çevresinde oluşturulan söndürme sistemidir. Sistemde kullanılan hidrantlar binadan yaklaşık 10 – 15 m. uzaklıkta monte edilerek, yangın anında hidrantlara ulaşılması hedeflenmektedir.Sistemdeki basınç yangın dolabı sistemine göre daha yüksektir. Asgari sistem basıncı 7,0 bar olmalıdır. Bu ise yangına uzaktan müdahale imkanı sağlamaktadır.

Firmamız olarak kurduğumuz bütün otomatik yangın söndürme sistemlerinin garantisini vermekteyiz. Hızlı montaj, kaliteli malzeme ve işçilik ve uygun fiyatlarla verdiğimiz tüm otomatik yangın söndürme sistemleri projelerimiz için referanslarımızdan faydalanabilir ve sizde, güvenliğinizi esas alan çalışma prensibimizle titizlikle uyguladığımız hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Uygun Fiyata Sprinkler Sistem

Sprinkler sistemler ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61

çelik çatı ve çelik kontrüksiyon

Çelik Çatı ve Çelik Konstrüksiyon

Çelik Çatı ve Çelik Kontrüksiyon

Şirketimiz 20 yıla yakın süredir bütün Türkiye genelinde çelik çatı ve çelik konstrüksiyon ile ilgili imalat ve montaj yaparak başarılı projelerde kendini başarıyla göstermiştir.

Çelik Çatı ve Çelik Kontrüksiyon Uygulanışı

Firmamız olarak tüm hafif çelik ürünlerimizi alanında uzun yıllar boyunca deneyimi olan uzman ekibimizle kendi atölyemizde üretmekteyiz.
Ürünlerimizde kullanmış olduğumuz malzemeleri tedarik ettğimiz firmalar ile uzun yıllardır istikrarla ve güven içinde çalışmaktayız.

Emniyetin ve güvenin esas alındığı bu sektörde sizlerin ve kendi çalışanlarımızın güvenliğine verdiğimiz değer ile en iyi niteliğe sahip malzeme ile incelikli ve hassas işçiliği birleştirerek ortaya çıkardığımız projenin mükemmel olmasını hedefliyor ve bunu sağlıyoruz.

Çelik yapı dizaynı estetik ve kreatife fazlasıyla açıktır. Şekil alabilme özelliği neredeyse sınırsızdır. Bundan dolayı hedeflenen projedeki yapı, çelik materyaller kullanılarak pek çok şekilde uygulanabilir.

Çelik taşıyıcı yapı depreme dayanıklıdır. Yapının fonksiyonuna ve önemine göre deprem dayanımlı tasarım yapılır. Burada öncelik sırasına göre amaçlanan: göçmeyi önlemek, can ve mal kurtarmak ve olabiliyorsa yapıyı daha sonra tamir ederek kurtarmak ve işlevselliktir.

Çelik konstrüksiyon detayları ve çelik konstrüksiyon hesabı oldukça hassasiyet isteyen bir çalışmadır.

Çelik konstrüksiyon montaj ve imalatı yapının kullanım amacına uygun bir biçimde özenle yapının kullanım ömrü fazlasıyla uzun ve işlevselliği tam yerinde olacaktır.

Çelik Yapılar Hakkında

Firmamız olarak çelik çatı ve çelik konstrüksiyon projelerimizi konusunda uzman mühendislerimizle büyük bir titizlikle amacına uygun ve işlevselliği bozulmayacak bir kalitede yapmaya özen gösteririz.

Çelik konstrüksiyon yapı kullanım alanı oldukça geniştir. Çelik konstrüksiyon atölyeler, uçak hangarları, gibi pek çok yapıda işlevselliği açıdan en önemli tercih sebebidir.

Çelik çatı oldukça uzun ömürlü, homojen, uygulanması kolay, maliyeti düşük, hasarsız üretime olanak sağlayan sistemlerdir.

Her türlü iklim koşulu altında kolayca ve kısa sürede güvenli bir imalat ve montajlama olanağına sahip bir sistemdir. Diğer yapı türlerinden daha hafif, ekonomik ve deprem gibi büyük afetlere çok daha fazla dayanıklıdır.
Çelik geri dönüşüme olanak sağlaması sebebiyle günümüzde çok daha fazla tercih edilmektedir.

Ayrıca yapı bileşenlerinin hafif olması sebebiyle deprem kuvvetlerine daha az maruz kalırlar ve binaya gelen yükün azalmasını sağlarlar. Bundan dolayı, betonarme veya çelik konstrüksiyon binaların çatılarında da çelik konstrüksiyon çatı sistemleri tercih edilmektedir

Firmamızın bütün ürünlerinin üretimi kendi atölyemizde yapılmaktadır. Ekibimizde çalışan her arkadaşımız tamamen kendi uzmanlık alanları dahilinde üretim yapmaktadır. Kullandığımız malzemeleri tedarik ettiğimiz firmalar ise yıllardır hiçbir aksaklık ve sorun yaşamadan çalıştığımız dostlarımızdır.

Sizlerin güvenliği esas alınması gereken bu sektörde siz müşterilerimizin ve ekibimizin isteklerine, en iyi kalitedeki malzemeyle usta işçiliği birleştirerek işin mükemmel olmasını hedefliyor ve sağlıyoruz.

Uygun Fiyata Çelik Çatı ve Çelik Kontrüksiyon

Çelik çatı ve çelik kontrüksiyon sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61

Ferforje

Ferforje

Ferforje demirin ciddi bir emekle ustaca dövülerek sanat eseri haline gelmiş şeklidir ve imalatı son derece ustaca ve incelikli bir işçilik ister. Görsel güzelliğinin yanında dayanıklı, uzun ömürlü ve bakımının da çok kolay olması sebebiyle pek çok yapıda iç ve dış dekorasyonda fazlasıyla tercih edilmektedir.

Demir madeninin sağlamlığı ile yapıların sadece güzel gözükmesine değil aynı zamanda güvenliğini sağlamak amaçlıda tasarlanabilir. Pencere ve dış kapı korumalığı ve merdiven korkuluğu gibi güvenlik gerekebilecek bütün alanlarda kullanılabilir.

Firmamız yaklaşık olarak 20 yıldır inşaat ve dekorasyon sektöründe piyasada oldukça başarılı çalışmalar yapmıştır. Uygulamamızı istediğiniz projeyi bize getirin, isterseniz detayları siz belirleyin yada projeye göre tasarımını biz yapalım. Projemiz sonucunda ortaya çıkacak olan ürün tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek ve ayrıca da bir sanat eseridir.

Günümüzde marka sahibi olmuş hemen hemen bütün şirket ve kurumların yapılarında ve dekorasyonlarında Ferforje ürünleri bir prestij göstergesi olarak kullanılmaktadır. Göze hoş gözüken estetik açıdan üst seviyede olan mekanlar tasarlamak amacıyla masa, sandalye, şamdan ve aydınlatma elemanları gibi pek çok şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca mermer, ahşap ve cam gibi ürünlerle kombine edildiğinde de son derece güzel sonuçlar verir.

Ferforjelerin Kullanışı

Ferforje emniyet kapıları olarak da gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Görsel olarak güzellik katmasının yanı sıra sağlamlığı ve uzun ömürlü olmasından dolayı giriş kapıları ve garaj kapısı uygulamaları fazlasıyla tercih edilmektedir.

Ferforje giriş kapısı modelleri ferforje imalatçıları tarafından en çok talep gören ürünlerdir. Ferforje modelleri uygulanırken malzeme fiyatları üstüne eklenen esas fiyat işçiliktir. Ürünler uygulanırken maliyet pek değişmez ve oldukça da uygundur. Ancak tamamen el işçiliği ile hazırlandığı için üreticiler fiyatı istenen modelin zorluğuna ve detayına göre işçilik üzerinden değerlendiriler.  Kısacası fiyatlar, modeller ile değişiklik gösterebilir.

Dekorasyon alanında günümüzde çokça tercih edilmektedir. Birçok büyük firma, oteller dekoratif ürünler kullanarak dekorasyonlarına çeşitlilik ve görsellik katmıştır.

Firmamız olarak bir çok alanda uygulama becerisine sahibiz. Kapı ve merdivenler, bahçe, balkon ve merdiven korkulukları, masa - sandalye, aplik, şamdan, ferforje ayna ve fener gibi birçok üründe siparişlerinizle özel üretimimiz vardır.

Üretimlerimiz, atölyemizde ferforje yapımı konusunda uzman olmuş ustalarımız tarafından ince bir el işçiliği ile yapılmaktadır. Kalite ve estetiğin birleştirildiği ferforje uygulamaları pek çok yapının iç ve dış görünümüne güzellik katmaktadır. Sunmuş olduğumuz tüm hizmetleri güvenirlik, yaratıcılık ve yenilikçi misyonumuz ile yerine getirmekteyiz. Tüm Türkiye çapındaki mükemmele yakın bir seviyede başardığımız projelerimizin yanında özel sipariş ile yurtdışına da ihraç ettiğimiz ürünlerimizin taleplerindeki artışı özverili, işinde en iyi olan ustalarımızla disiplinli çalışma sistemimize borçluyuz.

Uygun Fiyata Yangın Merdiveni Sistemleri

Yangın Merdiveni ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61

yangın söndürme sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri

    Yangın söndürme sistemleri içerisindeki hizmetlerimiz yangın merdivenleri, yangın kapıları ve otomatik yangın söndürme sistemleri uygulamalarıdır. Mevcut ve yeni inşa edilecek tüm binalarda yangın merdiveni uygulaması yasal açıdan zorunludur. Genel olarak Z tipi yangın merdiveni esas alınır. Ancak yapının durumu ve konumu uygun değilse dairesel ve makaralı merdiven seçeneklerini de uygulamaktayız.

Balgrup olarak konusunda uzman ve deneyimli ekibimizle kendi atölyemizde imalatını yaptığımız tüm projelerimizi Türkiye genelinde başarı ile uygulamaktayız.

Yangın söndürme sistemlerinin ayrılmaz parçası olan yangın kapıları alanında da fazlasıyla talep ve bu talebi karşılayacak üretim potansiyeline sahibiz. Yangına dayanıklı olacak şekilde ürettiğimiz yangın kapıları kullanılacak olan yapının ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösterebilir. Camlı, tek yada çift kanat, kasa çeşitleri, hidrolik aksamı, kilit farklılıkları ve yangına dayanıklılık süreleri açısından farklı özelliklerde  üretim yapmaktayız.

20 yıla yakın bir geçmişe sahip firmamız inşaat ve yangın güvenlik sistemleri alanında yeni firmalara esin kaynağı ve öncü olmuştur.

Tercih edilmemizin en önemli sebeplerinden biri işimizi hakkı ile yapabilmek adına müşterilerimizin tüm istek ve ihtiyaçlarını eksiksiz olarak ve mükemmele yakın sonuçlarla karşılama becerimizdir.

Yangın Söndürme Sistemleri Uygulanışı

İnşaat sektöründe günümüzde en fazla tercih edilen malzemelerden biri de çeliktir. Kullanım alanının geniş olması, uzun ömürlü kullanım ve diğer uygulamalardan daha güvenli olması sebebiyle daha çok tercih edilen çelik konstrüksiyonu yapının amacına ve ihtiyaçlarına göre projelendirip uygulamaktayız.

Firmamız BalGrup olarak kurulduğumuz ilk yıllardan bu yana çalışma arkadaşlarımızı en iyilerden seçtik. Mükemmele ulaşabilmek için birçok seminer ve eğitime dahil olduk. Uzun yıllarımızı alan bu tecrübe ve ustalık becerilerini firma itibarımızı korumak adına her zaman en üst seviyede tutmayı başardık.

Tüm inşaat sektöründe olduğu gibi dahil olduğumuz yangından korunma sistemleri alanında da hiçbir uygulama deneme yada 2. bir seçeneği içerecek şekilde yapılamaz. Kaliteli malzeme kullanılmadan ve standartlara uygun imal edilmemiş bir yangın merdiveni olası bir yangın, deprem yada saldırı esnasında hayat kurtarmaktan çok daha büyük facialara sebep olabilir.

BalGrup ailesi tüm bu önemli noktalar ışığında başladığımız her projeyi büyük bir titizlikle değerlendirip, sizlerin can ve mal güvenliğini sağlamak adına son derece özveriyle profesyonel hizmet vermekteyiz.

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61

z yangın merdiveni

15 Yılı Aşkın Tecrübe

15 Yılı Aşkın Tecrübe

Firmamız yaklaşık olarak 15 yıldır inşaat , dekorasyon, yangın merdiveni ve yangın kapısı sektöründe ferforje işçiliği alanında piyasada oldukça başarılı çalışmalar yapmıştır. Uygulamamızı istediğiniz projeyi bize getirin, isterseniz detayları siz belirleyin yada projeye göre tasarımını biz yapalım. Projemiz sonucunda ortaya çıkacak olan ürün tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek ve ayrıca da bir sanat eseridir.

Demir madeninin sağlamlığı ile yapıların sadece güzel gözükmesine değil aynı zamanda güvenliğini sağlamak amaçlıda tasarlanabilir. Feforje pencere ve dış kapı korumalığı ve ferforje merdiven korkuluğu gibi güvenlik gerekebilecek bütün alanlarda kullanılabilir.

Ferforje imalatı son derece ustaca ve incelikli bir işçilik ister.

Ferforje demirin ciddi bir emekle ustaca dövülerek sanat eseri haline gelmiş şeklidir. Görsel güzelliğinin yanında dayanıklı, uzun ömürlü ve bakımının da çok kolay olması sebebiyle pek çok yapıda iç ve dış dekorasyonda fazlasıyla tercih edilmektedir.

Balgrup Yangın Güvenlik Sistemleri

Firmamız olarak ferforje işçiliğini pek çok alanda uygulama becerisine sahibiz. Ferforje kapı ve merdivenler, bahçe, ferforje balkon ve merdiven korkulukları, ferforje masa sandalye, aplik, şamdan, ferforje ayna ve fener gibi birçok üründe siparişlerinizle özel üretimimiz vardır. Üretimlerimiz atölyemizde ferforje yapımı konusunda uzman olmuş ustalarımız tarafından ince bir el işçiliği ile yapılmaktadır. Kalite ve estetiğin birleştirildiği ferforje uygulamaları pek çok yapının iç ve dış görünümüne güzellik katmaktadır.

Balgrup firma adının inşaat alanında temel sayılabilecek pek çok uygulama çeşidinde geçmesi öncelikle daha fazla insana ulaşıp daha fazla ihtiyacı yerine getirmek isteyişimizden kaynaklanmaktadır.

Yangın söndürme sistemlerinde ve ferforje işçiliğinde olduğu gibi bina güçlendirme, tadilat dekorasyon ve sıhhi tesisat uygulamalarında da tercih edilen bir firmayız.

Bina güçlendirme ve zemin iyileştirme uygulamalarımızda yapının detaylı projesi ve tüm ihtiyaçları gözetilerek sistemli bir çalışma yapmaktayız. Her türlü deprem, erozyon gibi doğal afetlere karşı koruma amaçlı olduğu kadar yıpranmış olan binaları iyileştirme ve ömrünü uzatma ve dayanıklı olmaları odaklı çalışmalar yapmaktayız.

Sunmuş olduğumuz tüm hizmetleri güvenirlik, yaratıcılık ve yenilikçi misyonumuz ile yerine getirmekteyiz. Tüm Türkiye çapındaki mükemmele yakın bir seviyede başardığımız projelerimizin yanında özel sipariş ile yurtdışına da ihraç ettiğimiz ürünlerimizin taleplerindeki artışı özverili, işinde en iyi olan ustalarımızla disiplinli çalışma sistemimize borçluyuz.

BalGrup olarak misyonumuz;

  • Çevreye ve doğaya saygılı bir çalışma prensibiyle hareket etmek.
  • Maliyetleri olabildiğince düşürerek iş verimliliğimizi arttırarak müşterilerimize kolaylıklar sağlamak.
  • Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda verilen şartname ve standartlara uygun projeler tasarlamak.
  • İmzamızı attığımız bütün işlerde halkımızın ve ülkemizin gelişimini hedefleyip girdiğimiz her ortamda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.
  • Mükemmel sonuçlar elde edebilmek adına disiplinli ve verimli çalışmak, sektörümüzde sürekli gelişme ilkesine göre ilerleme kaydetmek.
  • Projelerimizin uygulama aşamasında müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliğini gözeterek olabilecek her türlü kazayı minimuma indirmek.

Uygun Fiyata Yangın Merdiveni

Yangın merdiveni ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61