Yangın Dolabı

Yangın Dolabı

Madde 94 – Yangın dolapları sistemi sabit boru tesisatı ile yangın dolaplarından meydana gelir.

 

  1. a) Sabit boru tesisatı;

1) Yangın dolapları sistemlerine suyu sağlayan sabit boru tesisatı çapı 50 mm’den az olmamak üzere yapılacak hidrolik hesaplara göre belirlenmelidir.

2) Yüksek binalar, alışveriş merkezleri, otoparklar ve benzeri yerlerde, ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye ve eğitilmiş personelin kullanımına olanak sağlayan bağlantı ağızları bırakılmalı ve bu bağlantı ağızları yangın merdiveni veya yangın güvenlik hacmi gibi korunmuş mekanlarda olmalıdır.

3) Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı normlara uygun olacaktır. Bağlantı ağızları, yapının sprinkler ve yangın dolapları sistemine de suyu sağlayan sabit boru tesisatında bırakılması durumunda, bu bağlantılar ana kolonlar üzerinden doğrudan yapılacaktır.

 

  1. b) Yangın dolapları;

1) Yüksek yapılar, çarşılar, toplanma amaçlı binalar, konaklama ve sağlık amaçlı yapılar, kapalı kullanım alanı 2000 m² den büyük olan bütün binalar, 1000 m² den büyük imalathane ve atölyelere yangın dolabı yapılacaktır.

2) Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. Binanın sprinkler sistemi ile korunması ve katlara itfaiye bağlantı ağzı bırakılması durumunda yangın dolapları arasındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir.

3) Hortumların saklandığı dolap ve kabinler gerekli cihazların döşenmesine izin verecek büyüklükte olacaktır. Bunlar yangın sırasında hortum ve cihazların kullanılmasını zorlaştırmayacak şekilde tasarlanacak ve sadece yangın söndürme amacı için kullanılacaktır.

4) Hortumlar, serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları TS EN 671-1’e uygun olmalıdır. Hortum, yuvarlak yarı-sert TS EN 694 normuna uygun, çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m’yi aşmamalıdır. Nozul (lüle) veya lansı kapama, püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir.

5) İtfaiye bağlantısı olmayan yuvarlak hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 1/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. Basıncın 700 kPa’ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır.

6) Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları TS EN 671-2 nolu standartlara uygun olmalıdır. Yassı hortum anma çapı 50 mm’yi ve hortum uzunluğu 20 m’yi geçmemelidir. Nozul (lüle) veya lansı kapama, püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. Basınç 900 kPa’ı geçmesi durumunda basınç düşürücü kullanılmalıdır.

OSB Çatı Kaplama

Osb Çatı Kaplama

OSB, Yönlendirilmiş Yongalevha” veya “Pilaka Levha” anlamına gelmektedir. Osb, Yüksek Mukavemetli Neme, Rutubete Dayanıklı Yapı ve Mobilyada kullanılan bir Levha’dır.

Yüksek yük taşıma kabiliyeti, ortam koşullarına bağlı olarak, boyut ve şeklinde değişiklik olmaması ve temiz bitişlerin etkileyici görünümü Osb levhayı inşaat endüstrisinde ve dekoratif amaçlı kullanımlarda ideal bir ahşap malzeme yapıdır.

Osb alternatif malzemelere göre ekonomik olması, kullanım kolaylığı, hızlı uygulama yapılması, stoklama ve nakliye kolaylığı sebebiyle yapı sektörünün alternatif malzemelere kıyasla en çok tercih edilen ürünü olmuştur.
Günümüzde Osb en çok yapı sektöründe kullanılmaktadır. Yapıların çevre emniyetinin alınmasında, Ara bölme duvarlarda. Asma kat yapımında, Zemin yükseltilmesi veya düzeltilmesinde, Çatı kaplamasında osb kullanımı en çok tercih edilen yerlerdir.

Osb (oriented strand board-yönlendirilmiş yonga plaka), uzun çam yongalarından üretilmiş üç katmanlı bir plakadır. Dış iki katmandaki yongalar, plakanın uzun kenarı boyunca, ortadaki katmanda ise, buna dik yönde yer alır. Yine Türkiye koşullarına uygun olarak, yongalar birbirlerine, gereğinden fazla miktarlarda sentetik bir reçine ile bağlanmıştır.

OSB uygulamalarının özellikleri çeşitlerine ve ihtiyaca göre değişir;
Osb-2 yüklenebilir, kuru ortamlara uygun,
Osb-3 yüklenebilir, nemli ortamlara uygun,
Osb-4 de ağır yük taşıma kapasiteli ve neme dayanıklı malzemelerdir.

OSB uygulamaları duvar ve ara bölmelerde,beton kalıbı olarak, ahşap merdiven yapımında, çatılarda, kiremit veya shingle altında, yükseltilmiş döşeme ve dekoratif tavan yapımında, dayanıklı paket, ambalaj ve sandık yapımında, mobilya endüstrisinde ve daha bir çok alanda sıkça tercih edilir.

Osb, panellerdeki nemlilik bulunduğu yere göre şöyle değişir;

  • Merkezi sistemde yapılan yapılarda, panellerindeki nemlilik %6-9,
  • Düzenli ısıtılmayan yapılarda, panellerindeki nemlilik %9-10,
  • Isıtılmayan yeni yapılarda, panellerdeki nemlilik %15-18,

Panelleri üretildiği zaman %8 nem içerir.

 

Ucuz OSB Çatı Kaplama

Ucuz yangın merdiveni ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
– 0216 335 55 61

yangın merdiveni ölçüleri

Yangın Merdiveni Ölçüleri

Yangın Merdiveni Ölçüleri

Öncelikle yangın merdiveninin gerçek ismi kaçış merdiveni'dir. Halk arasında kullanılan ismi yangın merdiveni'dir.

Yangın merdiveni ölçüleri şu maddelere uygun olmalıdır:

Madde 1- Yangın merdiveninin (kaçış merdiveninin) hiçbir malzemesinde yanıcı malzeme kullanılamaz. Bu bahsi geçen merdiven yangına en az 120 dakika dayanıklı olmalıdır. 90 dakika duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılmalıdır.

Madde 2- Kaçış merdiveninin bulunma sayısına bakacak olursa; aksi belirtilmediği takdirde 25 kişiden fazla topluluğun bulunduğu yüksek binalar ile 50 kişiden fazla topluluğun bulunduğu her yapı, her bina en az 2 çıkış bulundurmalıdır. Bu kişi sayısı 500 kişinin üstünde olur ise en az 3 çıkış bulundurulmalıdır. 1000 kişinin üzerinde olur ise de en az 4 çıkış bulundurulması zorunludur.

Madde 3- Kaçış merdiveni yapının dışında kalabilir. Ancak bununla ilgili uyulması gereken birtakım kurallar mevcut. Mesela; bir yapının veya binanın yüksekliği 21.50 metreden fazla ise yapı dışına açık merdiven yapılmasına izin verilmemektedir.

Madde 4- Kaçış merdiveni kurulacak yapının yüksekliği 30.50 metreden fazla, 51.50 metreden az ise bu tür binalarda farklı olarak 2 Kaçış merdiveni kurulması gerekmektedir.

Madde 5- Kaçış merdivenlerinde her bölüm üzerinde 17 basamaktan fazla olmayan ve 4 basamaktan az olmayan mesafelerle merdivenlerin dönemeç yerlerinde bulunan genişçe bölümler yapılmalıdır.

Madde 6- Kaçış merdivenlerinin yerden yüksekliği en az 210 cm olmalıdır.

Madde 7- Merdivenlerin bitimlerinde ve dönemeç yerlerinde kot farkının en fazla 3 metre olması gerekmektedir.

Madde 8- Bir kaçış merdiveninin basamağının yüksekliği 175 mm’den fazla ve basılan alanın genişliği 250 mm’den az olamamaktadır.

Madde 9- Yangın merdiveni olarak kullanılmakta olan merdivenlerde basamağın en dar basılan alanının genişliği evlerde 100 mm’den az, diğer yapılarda 125 mm’den az olmamalıdır.

Madde 10- Ayrıca Yangın merdiveninin her iki tarafında da duvar, set veya korkuluk bulunması zorunludur. Eğer genişliği 80 cm ya da daha az ise bu tür yangın merdiveni sadece bir korkuluk yeterlidir denilmektedir. Bir yangın merdiveni başladığı kattan bitiş katına kadar kesintisiz halde olmalıdır.

yangın merdiveni ölçüleri

Uygun Fiyata Yangın Merdiveni

Yangın merdiveni ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61

yangın merdiveni yönetmeliği

Yangın Merdiveni Yönetmeliği

Yangın Merdiveni Yönetmeliği
Bir yapıda kullanılan ortak merdivenlerden yangın ve diğer acil durumlar oluştuğunda kullanılabilecek özellikte olanlarına yangın merdiveni veya kaçış merdiveni denilmektedir. Yangın merdivenleri diğer kaçış yollarıyla bütünleşik durumda olan bir yapıdadır. Örneğin yangın merdivenleri koridorların sonunda bulunan yangın çıkış kapılarıyla birleşmiştir ve koridor çıkışının yangın merdiveniyle birleşimi zorunlu bir birliktelik oluşturmaktadır. Yangın merdivenlerinin yapımı yasalarla zorunlu kılınmış ve yangın merdiveni yönetmeliğine bağlı bazı kurallarla kurulmaktadır.

Yangın Merdiveni Yönetmeliği Acil Çıkış

1-) Yapılan bütün yapılarda en az 2 adet yangın çıkışı bulunması zorunludur.

2-) Kişi sayısı 500’ü geçen yapılarda en az 3, 1000 kişiyi geçen yapılarda ise en az 4 yangın çıkışı bulunmak zorundadır.

3-) Yangın merdiveni kapılarının birbirinden olabildiğince uzak olması gerekmektedir. Yağmurlama sistemi bulunmayan binada yangın merdivenleri arasındaki mesafe diyagonal mesafenin yarısından, yağmurlama sistemi bulunan binalarda ise diyagonal mesafenin 3de 1’inden az olmamalıdır.

4-) Binada yangın hangi bölümde çıkarsa çıksın binada bulunan herkesin yangından kurtulması için yangın merdiveni yönetmeliği gereği kaçış yolları ve yangın merdivenleri birbirine alternatif oluşturacak şekilde dizilmelidir.

5-) Yangın merdivenleri giriş kotundan çıkış kotuna kadar süreklilik göstererek insanların güvenli şekilde naklini gerçekleştirmelidir.

6-) Bodrum kar ve yüksek binalarda korunumlu bir güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenlerine ulaşılabilmelidir.

Yangın Merdiveni Yönetmeliği Kaçış Merdivenleri;

1-) Bir binada bulunan toplam kaçış merdivenlerinden en az yarsı doğrudan bina dışına açılmak zorundadır.

2-) Kaçış merdivenlerinin döşeme düzeylerinde 17 basamaktan çok olmamak ve 4 basamaktan az olmamak şartıyla sahanlıklar düzenlenebilir.

3-) Yangın merdivenini sahanlığı genişlik ve uzunluk olarak merdiven basamaklarının genişliğinden az olmamalıdır.

4-) Yangın (Kaçış) Merdivenlerinin basamakları kaymayı engelleyen malzemelerden yapımladır.

5-) Kaçış merdivenlerinin baş kurtarma mesafesi yangın merdiveni yönetmeliklerine göre basamak üzerinden itibaren 2,1 metre olmalıdır.

6-) Kaçış merdivenlerinde basamakların yükseklikleri 17,5 cm’den fazla olamaz.

7-) Kaçış merdivenlerinin basamaklarının genişliği 25 cm’den az olamaz. ( 25 cm sadece eski tip sıkışık ve bir katta oturan kişi sayısının 25’den az olduğu durumlarda geçerlidir.

8 -) Yangın merdivenlerinde basamakta bulunan kova hattı genişliği 12,5 cm’den az olmamalıdır. Sadece bazı eski konutlarda 10 cm’e kadar izin verilebilmektedir.

9-) Yangın merdivenlerinin bulundukları bölgelere yoğun çelik varlığından dolayı mekanik ve elektrik tesisat kurulumu yapılamaz.

Yangın Merdiveni Yönetmeliği Kaçış Rampaları;

1-) Yangın merdivenlerinin kova hattında konutlarda basamak genişliği 10 cm’den diğer yapılarda ise 12,5 cm’den az olmamalıdır.

2-) Kaçış rampaları bazı ayrıntılara göre yapıldığında yangın merdiveni olarak kullanılabilmektedir.

3-) Kaçış rampalarındaki eğim ’dan dik olmamalıdır.

4-) Bütün kaçış rampalarının başlangıç, bitiş ve ara düzlüklerinde sahanlıkların bulunması zorunludur.

5-) Kaçış rampaları yangın merdiveni yönetmeliğine uyumlu şekilde yangın merdivenleri gibi havalandırılmalıdır.

6-) Kaçış rampalarında kaymayı engelleyen kaplamalar kullanılmalıdır.

Uygun Fiyata Yangın Kapısı

Yangın kapısı ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61

yangın merdivenleri

Yangın Merdiveni

Yangın Merdivenleri

Günlük yaşantımız içerisinde bir çok nedenle gittiğimiz iş yerlerinde, konutlarda ve hatta sokaklarda dahi yangın merdivenleri karşımıza çıkmaktadır. Ulaşımımızı kolaylaştırmak için yapılmış merdivenlerin dışında bizim için can güvenliğimizi sağlayan merdiven yangın merdivenidir. Yasal zorunluluktan ve hayat kurtarmak adına yangın merdiveni tüm yapılarda olmalıdır. Ancak yangın merdivenleri dışında birçok merdiven türü de bulunmaktadır.

Merdiven öğelerinin her biri merdivenin bütünlüğünü ve dayanıklılığını desteklemek adına çok önemlidir.

Kiriş: Farklı şekil ve ölçülere sahip olsa da her merdivende olan ana elemandır. Merdivende basamaklar kirişlerle birbirilerine bağlanır.

Basamak: Merdivenlerde ayak basılan yerlerdir.

Parmaklıklar: Merdivenin yan kısımlarında olur ve merdiveni kullanırken düşmeleri engelleyici güvenlik için önemli öğedir.

Sahanlık: Kullanılan yeri ve amacına uygun olarak ölçüleri farklılık gösterebilen ve iniş çıkışlarda dinlenme maksadıyla yapılan basamaksız bölümlerdir.

Kullanım Amaçlarına Göre Merdiven Çeşitleri

Servis Merdivenleri: Her binada bulunmazlar. Sadece çeşitli hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan merdivenlerdir. Genel olarak otel ve alışveriş merkezi gibi yapılarda bulunurlar.

Genel Merdivenler: Genel ulaşımı sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla yapılmış olan merdivenlerdir.

Yangın Merdivenleri: Genelde yapıların dış kısmında bulunurlar. Yangın yada benzeri bir felaket anında bina içinden güvenli kaçışın sağlanması için yapılırlar. Yasal olarak da her yapıda bulunması zorunlu kılınmıştır.

Merdiven teknolojisi alanında çelik ve alaşımlardan yapılan merdivenler ve karma merdivenler ön planda tercih edilirler. Her çeşit merdivende basamak ölçüleri ve eğim açısı hesaplaması çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Basamak boyutları basıldığında rahatça normal bir insanın topuğu dışarıda kalmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Dik merdivenlerde bu pek mümkün olmadığından dolayı mecburen bu kolaylığı sağlamak amacıyla önü açık yani rıhtsız yapılır.

Eğimlerine Göre Merdiven Çeşitleri
Merdivenler açı olarak 20 ila 60 derece arasında yapılırlar. Bu eğim dilimi içerisinde yapılan merdivenler 4 ayrı gruba ayrılır.

Çok dik merdivenler (45-60 derece arası)
Dik merdivenler (36-45 derece arası)
Normal merdivenler (24-36 derece arası)
Yatık merdivenler (20-25 derece arası)

Ucuz Yangın Merdiveni

Ucuz yangın merdiveni ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61

sprinkler sistem

Sprinkler Sistem

Sprinkler Sistem
Otomatik yangın söndürme sistemleri, yangın çıkması durumunda yapının içine yerleştirilmiş olan sistemlerin kendiliğinden harekete geçerek yangını kontrol altına almak ve söndürmek amacıyla kullanılır. Otomatik olarak söndürülemeyecek büyük yangınlarda ilgili yardım ekipleri gelinceye kadar yangının kontrol altına alınmasında büyük bir önem taşır.

Sprinkler Sistem Çeşitleri

Sprinkler sistem 4 ayrı şekilde uygulanır. Hangi sistemin uygulanacağı, uygulanılacak olan yapının dizaynı, teknik özellikleri ve yangından etkilenme sınıfı gibi özellikleri gözetilerek ayırt edilir.

Kapalı mekanlarda yangın genel olarak belirli bir veya birkaç nesnenin yanmasıyla başlar. Yangının kontrol altına alınması için bu nesnenin yükselen ısısının yanma sıcaklığının altına düşürülmesi gerekmektedir. Otomatik yangın söndürme sistemlerindeki ana prensip yangının başladığı yerde kısa zamanda müdahale ederek, hangi yöntem uygulanmış ise o yöntem özelliği ile yangını kontrol altına almak hatta söndürmektir.

Otomatik yangın söndürme sistemleri 5 ayrı şekilde uygulanmaktadır.

Sulu Sprinkler Sistem
Bu sistem sadece bulunduğu yerde donma riski olmayan ve 95’’C yi geçmeyen geçmeyen mekanlarda uygulanabilir. Mekanda donma riski varsa şayet sistemin tüm elemanları antifriz yada elektirkli ısıtıcılı kablo ile korunma altına alınmalıdır.

Sulu sprinkler sistemleri tek bir sistem kolonu yada birleşik sistem kolonu olarak uygulanabilir.

Sulu sprinkler sistem de yangının sebep olduğu açığa çıkan ısı sistemin otomatik olarak açılmasını sağlar ve boruların içinde bulunan suyu o bölgede yağmurlama şeklinde boşaltmaya başlar.

Kuru Sprinkler Sistem
Bu sistem sadece 70’’C üzeri ve yada donma riskinin olduğu mekanlarda kullanılabilir. Kuru sprinkler sistemleri su yerine basınçlı hava yada dondurucu olarak bilinen nitrojen gazı ile çalışırlar. Yangın esnasında açığa çıkan ısı, sistemi otomatik olarak harekete geçirdiğinde boru içerisindeki basınç hızla düşecek ve boru şebekesi girişine yerleştirilen, basıncı kontrol etmeye yarayan valfin açılmasını sağlayacaktır. Valfin açılmasıyla borular suyla dolacak ve sprinklerden alevlerin üzerine yağmurlama şeklinde su boşaltımı yapılarak yangın kontrol altına alınacaktır.

Deluge Sprinkler Sistem
Bu sistem kuru ve sulu sprinkler sisteme çok benzer ancak yangın tehlike sınıfının daha yüksek olduğu ve bolca suya ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır. Otomatik yada manuel olarak kullanılabilir ve sistem aktif değilken borularda su bulunmaz. Deluge sprinkler sisteminde sprinkler sürekli olarak açıktır.Yangın esnasında ısıyı algılama sistemi vanayı açarak boruların suyla dolmasını sağlar.

Preaction Sprinkler Sistem
Çalışma prensibi bakımından Deluge Sprinkler Sisteme çok benzer ancak burada sprinkler açık değil, cam ampuller yada eriyebilen bir birleşme elemanları vasıtasıyla kapatılmıştırlar. Yangını algılayacak olan sistem aktif hale gelince ön valf açılarak tüm boru şebekesinin suyla dolmasını sağlar. Açığa çıkan ısının birleşme elemanını eritmesiyle yada cam ampulleri kırmasıyla açılan sprinklerden alevlerin üzerine su boşaltımı yapılarak yangın söndürülür yada kontrol altına alınır.

Hidrant Sistemleri
Bu sistem 5000 m² kullanımını geçen fabrikalarda bina çevresinde oluşturulan söndürme sistemidir. Sistemde kullanılan hidrantlar binadan yaklaşık 10 – 15 m. uzaklıkta monte edilerek, yangın anında hidrantlara ulaşılması hedeflenmektedir.Sistemdeki basınç yangın dolabı sistemine göre daha yüksektir. Asgari sistem basıncı 7,0 bar olmalıdır. Bu ise yangına uzaktan müdahale imkanı sağlamaktadır.

Firmamız olarak kurduğumuz bütün otomatik yangın söndürme sistemlerinin garantisini vermekteyiz. Hızlı montaj, kaliteli malzeme ve işçilik ve uygun fiyatlarla verdiğimiz tüm otomatik yangın söndürme sistemleri projelerimiz için referanslarımızdan faydalanabilir ve sizde, güvenliğinizi esas alan çalışma prensibimizle titizlikle uyguladığımız hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Uygun Fiyata Sprinkler Sistem

Sprinkler sistemler ve tüm yangın söndürme sistemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi bize ulaşarak uzman ekibizden alabilirsiniz.
- 0216 335 55 61